STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91211 MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO (FERTICULT TM MINERAL OIL) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

91212 Môi trường nuôi cấy tế bào METHOCULT H4434 đã điều chế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

91213 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 17-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

91214 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 33-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

91215 Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3625S PL-TTDV-170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021