STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91241 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5-6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

91242 Môi trường nuôi cấy phôi nang Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 173/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

91243 Môi trường nuôi cấy phôi nang Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

91244 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1 -2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1574-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

91245 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2906A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023