STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91781 Pin cỡ lớn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 18/PL Còn hiệu lực
11/03/2022

91782 Pin dùng cho máy X-quang cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 413-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

91783 Pin Li-Ion (Cho khoan nhỏ dùng trong phẫu thuật GA344) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 814 /170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

91784 Pipet TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-066/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

91785 Pipet (Ống nhựa) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 423-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022