STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91836 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV018/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91837 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91838 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91839 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
24/08/2022

91840 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
29/06/2023