STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91841 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 005/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
18/07/2023

91842 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân và Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 007/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

91843 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV036/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91844 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
17/08/2022

91845 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
14/04/2023