STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91851 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91852 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT VDK02-ML22/PLTTBYT Đã thu hồi
10/05/2022

91853 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT IEC01-KOINT22/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/09/2022

91854 Phụ tùng đi kèm máy đốt lạnh cổ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 109-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

91855 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC02-ML21/180000016/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/01/2022