STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91856 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 289-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

91857 Mũi cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230015D3 Còn hiệu lực
07/11/2023

91858 Mũi cắt xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

91859 Mũi cắt xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202410/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
03/04/2024

91860 Mũi dao mổ siêu âm SonaStar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 2212/PLMSN-TT Còn hiệu lực
26/12/2023