STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91856 Phục hình trên implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 2206/PLB/VGIP Còn hiệu lực
23/06/2022

91857 Phục hình trên Implant TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN VIỆT TIÊN 01/VBPLB-BYT Đã thu hồi
27/06/2023

91858 PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN VIỆT TIÊN PL02/NVT-2023 Còn hiệu lực
12/09/2023

91859 Phục hình trên Implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG 01/2023/PL-Việt Vương Còn hiệu lực
13/11/2023

91860 Phụkiện: Nắp vàng cho bộ túi thải (Plastic Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 20821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
05/04/2021