STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91901 Tấm Phốt Pho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2580A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

91902 Tấm phủ bàn chắn tia X TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1229-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

91903 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 142/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SINH NAM Còn hiệu lực
13/11/2020

91904 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 09/26102022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
27/10/2022

91905 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TACO 228062023/PCBPL-TACO Đã thu hồi
31/08/2023