STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92001 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 511/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
19/06/2020

92002 Trang phục phòng dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 637/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT Còn hiệu lực
30/06/2020

92003 Trang phục phòng dịch( áo choàng bảo hộ, quần bảo hộ, áo bảo hộ, mũ bảo hộ, ủng bảo hộ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 698/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM LEE INTERNATIONAL Còn hiệu lực
29/06/2020

92004 Trang phục phòng hộ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 083-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hoàng Bảo Nguyên Còn hiệu lực
09/10/2020

92005 Trang phục phòng hộ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 428-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022