STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92016 Phụ kiện máy tán sỏi Laser và dao mổ Laser TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1745/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Tập đoàn Y tế NMC Còn hiệu lực
25/08/2019

92017 Phụ kiện máy tán sỏi Laser và máy tán sỏi Laser công suất cao tích hợp máy bào mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 628/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần tập đoàn Y tế NMC Còn hiệu lực
01/02/2021

92018 Phụ kiện máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích và phụ kiện (Extracorporeal Shockware Lithotripter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 281 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

92019 Phụ kiện máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 295 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019

92020 Phụ kiện máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 094-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019