STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92036 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2006-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

92037 Thủy Tinh Thể Nhân tạo MULTIDIFF TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4085-7 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

92038 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

92039 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước được nạp sẵn vào dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

92040 Thủy tinh thể nhân tạo OPTIFLEX (OPTIFLEX Intra Ocular lens) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190169.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019