STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92036 Phụ kiện và tiêu hao đì kèm dùng trong thủ thuật đặt máy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 025KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

92037 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
02/01/2020

92038 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Quy tắc 7 Còn hiệu lực
13/02/2020

92039 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
18/02/2020

92040 Phụ kiện và vật tư tiêu hao máy tạo nhịp đặt trong cơ thể, máy phá rung tim-sốc tim đặt trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0031/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
28/06/2019