STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92146 Vật tư y tế tiêu hao đường hô hấp, tiêu hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

92147 Vật tư, phụ kiện Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng (Máy tán sỏi nội soi Laser) (Holmium laser therapeutic apparatus) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 475/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

92148 Váy chắn tia X dạng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1223-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

92149 Vật liệu cầm máu tự tiêu trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181266 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92150 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019