STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92706 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DREAMTECH Còn hiệu lực
06/10/2021

92707 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 764/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2021

92708 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Còn hiệu lực
18/10/2021

92709 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 779/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BROS Còn hiệu lực
19/10/2021

92710 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2139A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH SƠN Còn hiệu lực
21/10/2021