STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92706 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu (Que thử phát hiện thai sớm). Tên thương mại: VICTORIA ® One Step Pregnancy Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 207 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

92707 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 26.07/PL-TP Còn hiệu lực
26/07/2023

92708 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 230002056/PCBB-HN Đã thu hồi
24/11/2023

92709 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 2411/PL-TP Còn hiệu lực
24/11/2023

92710 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022