STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92741 Nẹp bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 276/MDN/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021

92742 Nẹp bản rộng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 170/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

92743 Nẹp bản rộng nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

92744 Nẹp bao khớp gối Genu Direxa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

92745 Nẹp bất động bàn ngón TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 03/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM Còn hiệu lực
20/07/2020