STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92806 Nẹp cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220009D3 Còn hiệu lực
26/04/2022

92807 Nẹp cố định chỉnh hình tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190655.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/11/2019

92808 Nẹp cố định chỉnh hình tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210544-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

92809 Nẹp cố định cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 820/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
14/09/2021

92810 Nẹp cố định cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 652/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022