STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95106 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-043/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

95107 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 13 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 121/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

95108 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-105/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

95109 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0018 Còn hiệu lực
09/08/2022

95110 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-023/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023