STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95106 Tấm cảm biến nhận ảnh X quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN 02PL/2023LIWIN Còn hiệu lực
21/09/2023

95107 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1769/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
02/09/2019

95108 Tấm cảm biến nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220824/TT-PL Còn hiệu lực
24/08/2022

95109 Tấm cảm biến nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT 001/20230714/PLTTBYT-SV Còn hiệu lực
14/07/2023

95110 Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED0818/(1) CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019