STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95116 Tay cưa xương và phụ kiện tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
06/05/2020

95117 Tay dao 2 nút bấm, 3 chân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181051 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
02/05/2020

95118 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181339 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

95119 Tay dao 2 nút bấm loại dùng 1 lần, nhiều lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 677.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
24/12/2020

95120 Tay dao 2 nút bấm, 3 chân, dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018118 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/12/2019