STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95131 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 221111-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

95132 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2093/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
02/11/2021

95133 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2714/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

95134 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3451/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023

95135 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-022/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021