STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95296 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230704/PL/NRSH Còn hiệu lực
04/07/2023

95297 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 26.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
20/09/2022

95298 Nước rửa dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 03/2023/PLYT/SGM-01 Còn hiệu lực
31/01/2024

95299 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 942/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020

95300 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021