STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95301 Nước rửa mắt DIPHOTERINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

95302 Nước rửa mắt HEXAFLUORINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

95303 Nước rửa máy sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145-3PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Còn hiệu lực
26/03/2021

95304 Nước rửa ống tủy và làm mềm MTA – CHX 10% TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2546 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

95305 Nước rửa sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 230419/PL/ZBY Còn hiệu lực
09/05/2023