STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95306 Nước rửa tay diệt khuẩn (nano) Kalasso TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 105/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Kalong Đã thu hồi
02/03/2020

95307 Nước rửa tay diệt khuẩn Hand SANITIZER TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 11.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
31/03/2020

95308 NƯỚC RỬA TAY KHÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 87/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT Đã thu hồi
17/02/2020

95309 NƯỚC RỬA VÀ DUNG DỊCH ĐIỆN GIẢI DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TTBYT Loại A CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01/2023/PLYT/SGM-03 Còn hiệu lực
28/12/2023

95310 Nước rửa và ổn định điện cực điện giải dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023