STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95331 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2021

95332 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 34521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HOÁ DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
18/06/2021

95333 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 426/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Còn hiệu lực
24/06/2021

95334 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 37121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2021

95335 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0721 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Còn hiệu lực
22/07/2021