STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95336 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE Còn hiệu lực
09/08/2021

95337 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
08/08/2021

95338 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3934 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế An Sinh Còn hiệu lực
10/08/2021

95339 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 605/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ C Star Còn hiệu lực
25/08/2021

95340 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 625/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CAMELI Còn hiệu lực
31/08/2021