STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95346 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0729PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
17/08/2021

95347 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 657/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần tổng hợp Lâm Khang Còn hiệu lực
09/09/2021

95348 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 812/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
01/12/2021

95349 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 01/2024/BPL-LOTUS Còn hiệu lực
22/03/2024

95350 NƯỚC SÚC HONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 03/2024/PL-DAP Còn hiệu lực
29/05/2024