STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97626 Xe lăn tay cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5520CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2020

97627 Xe lăn tay dành cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210425-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÃ HỘI ROTARY CLUB OF SAIGON Còn hiệu lực
05/07/2021

97628 Xe lăn tay dùng cho người tàn tật TTBYT Loại A QUỸ TỪ THIỆN BÔNG HỒNG NHỎ PL-01/2022 Còn hiệu lực
27/12/2022

97629 Xe lăn tay inox TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

97630 Xe lăn tay khung gấp phục hồi chức năng cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022