STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101336 Quả lọc máu rút nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 021.23/PL-TVME Còn hiệu lực
10/08/2023

101337 Quả lọc máu rút nước kèm dây dẫn/Quả lọc máu rút nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 240201.01-CV/PL Còn hiệu lực
02/02/2024

101338 Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 454/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Đã thu hồi
13/01/2020

101339 Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 454/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2020

101340 Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 427/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/07/2023