STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101636 Trocar phẫu thuật nội soi dùng 1 lần các loại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1947 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
07/01/2021

101637 Trocar phẫu thuật nội soi lồng ngực, ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.1/106022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2022

101638 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

101639 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/102023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
31/10/2023

101640 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng, các loại, các cỡ. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1006/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/10/2022