STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101671 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 09-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

101672 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 05-2022/ICTVINA-PLTTBYT Đã thu hồi
16/12/2022

101673 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 06-2022/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

101674 Trụ chân răng nhân tạo, trụ dẫn chân răng nhân tạo, mũi khoan nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

101675 Trụ chân răng, trụ phục hình, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2887A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/11/2022