STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101686 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/295 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

101687 Trụ dẫn thay thế xương con và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/152 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

101688 Trụ hình bắt vít trên mẫu hàm thạch cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

101689 Trụ Implant TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

101690 Trụ Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2182/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
08/10/2021