STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101806 Trocar phẫu thuật lồng ngực mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-723-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

101807 Trocar phẫu thuật lồng ngực mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-342-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/12/2019

101808 Trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 17/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

101809 Trocar phẫu thuật nội soi dùng 1 lần các loại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1947 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
07/01/2021

101810 Trocar phẫu thuật nội soi lồng ngực, ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.1/106022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2022