STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101811 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 695/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

101812 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Đã thu hồi
19/07/2022

101813 Trocar sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 302/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

101814 Trocar sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 07/2022 – VBKQPLB/BA Còn hiệu lực
06/10/2022

101815 Trocar tích hợp tạo khoang dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 09.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
22/09/2023