STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101831 Trocar đầu tù xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2020

101832 Trocar đục thành bụng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng, dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 12/170000034/PCBPL-BYT Công ty TNHH Anmedco Việt Nam Còn hiệu lực
14/11/2019

101833 Tròng kính (Cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/10/2021

101834 Tròng kính (Cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 83821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
13/10/2021

101835 Tròng Mắt Kính Thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14621CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
17/02/2021