STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107926 Thun chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 050424B/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
23/04/2024

107927 Thun chỉnh nha (thun kéo liên hàm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/RL/Relastic Còn hiệu lực
29/02/2024

107928 Thun chỉnh nha Unitek các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2023-5 Còn hiệu lực
12/01/2023

107929 Thun chuỗi chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1866/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
24/12/2020

107930 Thun gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1296.3-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Sao Việt Còn hiệu lực
01/11/2021