STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107931 Thun chuỗi chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1866/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
24/12/2020

107932 Thun gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1296.3-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Sao Việt Còn hiệu lực
01/11/2021

107933 Thun gắn mắc cài chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT 07/2022-PCBB Còn hiệu lực
09/01/2024

107934 Thun liên hàm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE 02/2023/SG-PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

107935 Thun tách kẽ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190237.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
21/11/2019