STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107961 Thuốc thử xét nghiệm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4075-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
29/12/2021

107962 Thuốc thử xét nghiệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2656CL17/7/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

107963 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0048 Còn hiệu lực
21/02/2022

107964 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1530/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
24/02/2021

107965 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1666/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021