STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107966 Thuốc nhuộm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

107967 Thuốc nhuộm bao Trypan Blue TTBYT Loại B TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 209/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
27/07/2020

107968 Thuốc nhuộm Giemsa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

107969 Thuốc nhuộm màu phôi sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2118/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

107970 Thuốc nhuộm nhân tế bào cho xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0005 Còn hiệu lực
06/04/2022