STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107971 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2247/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

107972 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2248/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

107973 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2249/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

107974 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2250/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

107975 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Hemoglobins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 160-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024