STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107976 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Hemoglobins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 160-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

107977 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Hemoglobins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 160-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

107978 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Hemoglobins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 160-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

107979 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng nguyên HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1727/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2021

107980 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng nguyên HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3769/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023