STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107986 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng một số loại ký sinh trùng bằng kỹ thuật ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0324/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

107987 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng protein phối tử chết theo chương trình 1 (PD-L1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4134/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2024

107988 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng protein programmed death ligand 1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1820/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

107989 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng tế bào bạch cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 214/2023/NP-PL Còn hiệu lực
17/10/2023

107990 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng trạng thái gen HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022