STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108036 Thuốc thử xét nghiệm làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm phát triển nhanh, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae và Proteus mirabilis TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 82/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2023

108037 Thuốc thử xét nghiệm LDH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 33-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

108038 Thuốc thử xét nghiệm Lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 33-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

108039 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán nồng độ Hormone hGH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

108040 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch ELISA tuyến giáp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 09B/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
03/03/2023