STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108046 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer A TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

108047 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer B TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

108048 Thuốc thử chỉ thị β-Naphthylamine trong xét nghiệm Pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 183/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

108049 Thuốc thử cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3532 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
18/11/2020

108050 Thuốc thử cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2545 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/06/2019