STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108426 Xi măng gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 04/2022-PL/HM Còn hiệu lực
03/03/2023

108427 Xi măng gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 05/2022-PL/HM Còn hiệu lực
03/03/2023

108428 Xi măng gắn răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

108429 Xi măng gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 061222/NP Còn hiệu lực
21/06/2023

108430 Xi măng gắn răng dạng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200405 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020