STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108931 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3393/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

108932 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0136 Còn hiệu lực
28/06/2023

108933 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-190/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

108934 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 185/2023/NP-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

108935 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin gắn kết nội tiết tố sinh dục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3661/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023