STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108936 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 185/2023/NP-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

108937 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin gắn kết nội tiết tố sinh dục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3661/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

108938 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3114/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

108939 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0042 Còn hiệu lực
26/04/2022

108940 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 05/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022