STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108956 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0067a Còn hiệu lực
19/09/2022

108957 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0066a Còn hiệu lực
28/09/2022

108958 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1616/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/04/2021

108959 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-168/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/07/2021

108960 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2577/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022