STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108961 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-23/2023/PL Còn hiệu lực
19/01/2024

108962 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chất ức chế C1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

108963 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Chloride TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 302-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
02/07/2024

108964 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CHOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
20/05/2023

108965 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2575/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022