STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108966 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2982/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

108967 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3029/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

108968 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3030/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

108969 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0093a Còn hiệu lực
28/09/2022

108970 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-204/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022