STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108971 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0021 Còn hiệu lực
15/04/2022

108972 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 0223-PL/NAMPHAT Còn hiệu lực
27/12/2023

108973 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 57/2024/NP-PL Còn hiệu lực
06/03/2024

108974 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 63/2024/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2024

108975 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK (NAC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023