STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108981 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 02-AS/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

108982 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-049-C Đã thu hồi
29/07/2022

108983 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-122-C Đã thu hồi
05/09/2022

108984 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 163/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

108985 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 164/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022