STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109001 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1804/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

109002 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0043 Còn hiệu lực
20/02/2022

109003 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTi_0077 Còn hiệu lực
21/02/2023

109004 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3533/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

109005 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3620/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023